Ledende vs Laggende indikatorer

Finn ut hvordan du bruker ledende og laggende SEO-indikatorer i dashbordene dine for å optimalisere beslutningsprosesser i sanntid og vurdere langvarige effekter av innsatsen din

Lesetid: 3 minutter

Hjem / Digital Markedsføring / SEO-tjenester / Ledende vs Laggende indikatorer

I det intrikate landskapet av SEO ligger kjernen i å identifisere og spore metrikker for å vurdere fremgangen mot spesifikke mål. Imidlertid gir ikke alle metrikker øyeblikkelige innsikter. Laggende indikatorer, som viser resultater på senere stadier, gjennomgår gradvise endringer, mens ledende indikatorer sporer aktiviteter rettet mot måloppnåelse i sanntid.


Forståelsen av tidsforskjellen mellom ledende og laggende indikatorer er avgjørende. Å anerkjenne når en laggende metrikk er i fokus, gjør det mulig å identifisere ledende indikatorer for å styre reisen. Denne forståelsen av samspillet mellom indikatorer og mål sikrer at team og innsats forblir på kurs, og legger til rette for nøyaktig overvåkning av fremgang.

Ledende indikatorer

Ledende indikatorer fungerer som tidlige glimt av ytelse, baner vei for håndfaste resultater. Disse metrikkene fungerer som veivisere og reflekterer fremgangen mot strategiske mål. Hvis målet ditt er å øke organisk trafikk over en periode på seks måneder, er det viktig å holde oversikt over visse nøkkelmetrikker. En slik metrikk er antallet kvalitetslenker som genereres hver måned. Ved å overvåke denne metrikken, kan du kontinuerlig evaluere fremgangen din og gjøre nødvendige justeringer i strategien din. Dette vil til slutt hjelpe deg med å oppnå målet om økt organisk trafikk.

Fordeler med å bruke ledende indikatorer:

  • Rask tilbakemelding: Overvåking av ledende indikatorer gir rask tilbakemelding, slik at team kan tilpasse innsatsen sin raskt for å oppnå overordnede mål.
  • Teaminvolvering: Med flere aspekter av brede mål involverer forskjellige ledende indikatorer ulike teammedlemmer og avdelinger, fremmer kollektive bidrag til større bedriftsmål.


Svakheter ved ledende indikatorer:

  • Proxy-bruk: Ledende indikatorer gir ikke alltid den forventede effekten hvis de brukes som stedfortredere for laggende indikatorer. Overvåking av begge er avgjørende for å vurdere pågående fremgang og faktiske resultater av implementerte endringer.

Laggende indikatorer

Laggende indikatorer, måling av langsiktige trender, krever tid for å manifestere endring. Mens de er uegnet for umiddelbar tilbakemelding på prosjekter, måler disse metrikene nøyaktig den virkelige forretningspåvirkningen som søkes. For eksempel, å forbedre synligheten til nettsiden krever sporing av søkeresultatrangeringer som endrer seg sakte over en lengre periode.

Fordeler med laggende indikatorer:

  • Tydelig indikator for suksess: Laggende indikatorer gir ofte en klar måling av suksessen til implementerte tiltak, og viser den virkelige påvirkningen av endringer over tid.


Svakheter ved laggende indikatorer:

  • Tidsforbruk: På grunn av deres natur tar laggende indikatorer uker eller til og med måneder å gjenspeile endringer, noe som gjør dem uegnede for justeringer i sanntid.
  • Begrenset innsikt i påvirkningsfaktorer: Mens de viser resultater, kan laggende indikatorer ikke forklare de spesifikke variablene som påvirker resultatene, noe som skaper usikkerhet rundt påvirkningen av handlinger.

Harmonisering av Ledende og Laggende indikatorer

Å stole kun på laggende indikatorer innebærer utfordringer, gitt deres tidsintensive natur. En balansert tilnærming innebærer å integrere både ledende og laggende indikatorer. Ledende indikatorer overvåkes regelmessig, noe som letter smidige justeringer for økte sjanser til suksess.


Eksempler på harmoniserte metrikker:

  • On-Page optimalisering (Ledende) + Søkemotor-rangeringer (Laggende): Implementering av on-page optimaliseringsteknikker, for eksempel optimalisering av metatagger og forbedring av innholdskvalitet (ledende), bidrar til bedre søkemotorrangeringer (laggende). Regelmessig analyse av sammenhengen mellom on-page optimaliseringer og rangeringsforbedringer tillater smidige justeringer for å opprettholde eller øke synligheten i søkeresultatene.
  • Engasjement i innholdsmetrikk (Ledende) + Konverteringsrate (Laggende): Analyse av ledende indikatorer som tid på siden og delinger i sosiale medier gir innsikt i engasjementet i innholdet. Disse ledende metrikkene korrelerer med laggende indikatoren for konverteringsgrad, noe som hjelper til med å forstå hvordan brukerengasjement påvirker det endelige målet om å konvertere besøkende til kunder eller leads.

Friends congratulate me after a quarterly-earnings announcement and say, "Good job, great quarter." And I'll say, "Thank you, but that quarter was baked three years ago." I'm working on a quarter that will happen (three years) from now.

Intervaller for overvåking av metrikker

Mens regelmessig overvåking av både ledende og laggende indikatorer er essensielt, kan sporingens intervaller være forskjellige. Laggende indikatorer, som utvikler seg sakte, krever mindre hyppige sjekker – månedlig eller kvartalsvis. I motsetning til dette, nyter ledende indikatorer, utsatt for raskere endringer, godt av hyppigere sjekker, muligens daglig eller ukentlig.

Vi kan hjelpe

Ikke nøl med å ta kontakt med vårt SEO-byrå hvis du trenger hjelp med å måle viktige SEO-nøkkelindikatorer og metrikker.

Les mer

Del artikkel

Om forfatteren

Be om en SEO-analyse

I løpet av to virkedager mottar du våre anbefalinger.