Test nettsidens hastighet

Vi har samlet våre beste tips på hvordan du kan teste nettsidens hastighet og hva du kan forbedre.

Lesetid: 9 minutter
nettsidens hastighet

Hjem / Digital Markedsføring / SEO-tjenester / Hva er SEO / Hastighetstest nettside

Det å lykkes med en nettside avhenger av mange faktorer og en av disse er nettsidens hastighet. Det finnes mange måter å teste din nettsides hastighet på samt å tolke resultatene. I dag kan man velge mellom mange ulike verktøy for å gjennomføre slike tester. Les videre for å lære mer om de ulike metodene og verktøyene som finnes tilgjengelig for deg.

Hastighetstest av nettsider

I dagens hektiske verden er trege nettsider et problem. Etter hvert som Internetthastigheter i de tusen hjem stadig blir raskere, øker også etterspørselen etter nettsider som laster raskt.

En nettsides hastighet har stor påvirkning på brukeropplevelsen. Faktisk er det kanskje den faktoren som påvirker brukeropplevelsen i aller størst grad. Brukere vil bli frustrert og irritert jo lengre tid det tar å laste en nettside, og vil rett og slett forlate siden dersom det tar for lang tid.

Trege nettsider har høyere fluktfrekvenser, lavere konverteringsprosent, og er generelt frustrerende for dine besøkende å bruke.

Om du ønsker å finne ut hvor raskt din nettside laster er du nødt til å kunne måle hvordan nettsiden oppleves av vanlige besøkende.

I denne guiden gir vi deg nyttige tips om hvordan du kan sette opp og gjennomføre en ytelsestest av din nettside, samt å tolke resultatene slik at du kan få nyttig innsikt i hvordan din WordPress-side yter.

Hvorfor teste ytelse?

Om du ønsker å forstå dine besøkendes opplevelse når det kommer til nettsidens hastighet finnes det to typer data man kan se på:

Organisk brukerdata, basert på hvor lang tid det tar å laste nettsiden for hver enkelt bruker – for eksempel Pingdom Real User Monitoring.

Syntetiske ytelsestester, som er det de fleste hastighetstester gjør, og det vi fokuserer på i denne artikkelen.

Syntetiske ytelsestester er langt enklere å gjennomføre og så lenge du har satt det opp riktig, vil resultatene være svært nøyaktig sammenlignet med den organiske brukerdataen, altså slik dine besøkende opplever nettsiden.

I tillegg kan syntetiske tester også brukes til å måle nettsidens hastighet mens du bygger den, noe som gjør det mulig å ordne opp i eventuelle problemer før den publiseres.

For eksempel, hvis du bygger en nettside for en kunde, vil syntetiske ytelsestester hjelpe deg å optimalisere nettsiden før du leverer den til kunden.

Hvordan du utfører en nettsidetest

Det er viktig å understreke at syntetiske tester kun er nyttige dersom de er konfigurert slik at de gir nyttig data. Her er et par tips til hvordan det gjøres:

1. Velg riktig testverktøy

Ikke alle testverktøy er like, derfor bør du velge det verktøyet som er best egnet for testen du ønsker å gjennomføre.

Ulike verktøy vil gi deg ulike data og innsikt og tilpasningsmuligheter. Videre i denne artikkelen skal vi vise deg hvorfor de ulike innstillingene er viktige.

Nedenfor finner du noen av de mest populære verktøyene for å teste ytelse:

 • GTmetrix – et fleksibelt verktøy med et godt designet grensesnitt. Husk å opprette en gratis brukerkonto slik at du kan tilpasse testen etter behov. Vær oppmerksom på at gratisversjonen ikke lengre støtter testing på mobile enheter.
 • WebPageTest – det mest spesialtilpassede verktøyet. Passer utmerket for å teste flere ulike scenarioer, selv om brukergrensesnittet kan virke litt utdatert. Du kan benytte deg av MatchMetrics for å automatisk gjennomføre daglige tester.
 • Google PageSpeed Insights – benytter seg av både syntetisk data fra Lighthouse samt organisk ytelsesdata fra Google (kun tilgjengelig dersom nettsiden har tilstrekkelig med trafikk).
 • Lighthouse – et verktøy med åpen kildekode for å teste en nettsides ytelse. Googles PageSpeed Insights er basert på Lighthouse, og du kan også gjøre tester med Lighthouse i utviklerverktøyene i Google Chrome eller på web.dev.
 • Pingdom Tools – gratis verktøy, men som dessverre mangler tilpasningsmuligheter. Brukergrensesnittet er godt designet, og man kan oppgradere til et betalt abonnement med Real User Monitoring nevnt tidligere i teksten.
 • Uptrends – et godt designet verktøy som støtter alle de viktigste valgmulighetene.
 • Fast or Slow – et utmerket verktøy for å teste hastighet for brukere i hele verden. Verktøyet er utgitt av Wordfence og kan gi data for opptil 18 ulike land.
 • Wattspeed
 • Google Search Console – innebygd i rapportene som Search Console leverer.

 

Du behøver ikke å begrense deg til et enkelt verktøy. Bruk det verktøyet som passer best til din situasjon. For eksempel, WebPageTest passer utmerket til å teste en lokasjon av gangen da det er meget fleksibelt, mens Fast or Slow er svært nyttig for å se hvor hurtig din nettside lastes rundt om i verden.

2. Velg riktig testlokasjon
Den fysiske lokasjon du utfører testen fra kan ha mye å si for hvor gode resultater du oppnår.

Derfor er det alltid best å velge en serverlokasjon som ligger så nær din målgruppe som mulig:

Velg riktig lokasjon for webhastighet
Velg riktig testlokasjon som her i GTmetrix.

Dersom du har målgrupper på ulike lokasjoner rundt om i verden, bør du utføre flere tester fra ulike lokasjoner slik at du får bedre innsikt i hvordan sidens ytelse oppleves for målgruppen.

3. Utfør tester for ulike enheter og nettlesere

Enheten en besøkende bruker kan ha stor innvirkning på den opplevde ytelsen.

For eksempel vil en smarttelefon med liten prosessorkraft bruke lengre tid på å laste JavaScript, noe som betyr at nettsider med mye JavaScript vil lastes saktere på denne typen enheter sammenlignet med en kraftig datamaskin.

Derfor er det viktig at du alltid tester på flere ulike enheter slik at du får et godt overblikk. Du kan også vurdere å teste med flere ulike nettlesere for å se om ytelsen varierer mellom de ulike enhetene:

Utfør tester for ulike enheter og nettlesere
Velg ønskede enheter og nettlesere.

4. Forskjellige testhastigheter

I den virkelige verden vil ikke alle dine besøkende ha tilgang til like raske internettoppkoblinger. Enkelte brukere har raske oppkoblinger, mens andre kan være på 3G eller 4G.

Enkelte testverktøy, som for eksempel Pingdom, benytter seg av en svært rask tilkobling for alle tester. I enkelte andre verktøy kan du konfigurere testen til å simulere en tregere tilkobling for å se hvordan det påvirker opplevelsen for dine brukere.

Av denne grunn kan det virke som om siden lastes raskere når du tester hos Pingdom, men dersom du ønsker å utføre mer realistiske tester, bør du også utføre tester med begrenset hastighet som simulerer opplevelsen for brukere med tregere tilkoblinger.

Test internettoppkoblinger
Du bør teste med begrenset hastighet som simulerer opplevelsen for brukere.

5. Test flere ganger

Til slutt, utfør alltid en test flere ganger slik at du får et resultat som er mer realistisk. Ved å kun teste en gang kan du få resultater med høy varians, og som får nettsiden til å virke enten tregere eller raskere enn hva dine besøkende opplever.

Enkelte verktøy gjør det enkelt å kjøre flere tester. For eksempel kan du konfigurere WebPageTest til å utføre inntil 9 ulike tester og gi deg gjennomsnittsverdien.

Hvordan tolke testresultatene

I neste avsnitt vil gi deg en innføring i hvordan du kan tolke de ulike testresultatene fra verktøyene du har lært om ovenfor:
1. Core Web Vitals (Largest Contentful Paint)

Core Web Vitals er et nytt initiativ fra Google som består av tre måleparametere som har som mål om å tallfeste en nettsides brukeropplevelse.

Når det kommer til lastetid, er den viktigste måleparameteren Largest Contentful Paint (LCP). LCP måler hvor lang tid det tar for en sides hovedinnhold å laste ned. Hvis din nettsides hovedinnhold laster raskt, vil dine brukere føle at din nettside laster raskere selv om andre deler av nettsiden skulle bruke lengre tid på å lastes ned.

Hovedinnholdet vil være ulikt for hver nettside, men typisk er dette hva en bruker vil se først. Altså menyer og overskrifter.

Du kan finne din nettsides hovedinnhold ved å bruke PageSpeed Insights – pass på å teste både for mobil og datamaskin, da det kan være forskjellig på ulike plattformer.

Google anbefaler at din LCP-tid er mindre enn 2.5 sekunder.

For å forbedre LCP-tiden må du først og fremst få redusert Time to First Byte (en annen målenhet på listen), benytte mellomlagring, samt å benytte deg av anbefalte metoder for å øke hastigheten på en WordPress-side. Ved å fjerne JavaScript som blokkerer lasting av siden samt å bake inn kritisk CSS, er to måter å forbedre denne måleparameteren på.

2. Lastetid

En nettsides lastetid er en måleparameter det ikke alltid er like lett å forstå seg på. Det finnes nemlig flere ulike definisjoner av hva lastetiden innebærer. Som om ikke dette var nok, benytter ulike verktøy seg av ulike definisjoner, noe som gjør at resultatene kan være vanskelige å tolke og sammenligne.

Hovedspørsmålet her er «Når er nettsiden ferdiglastet?».

Nedenfor følger de to vanligste definisjonene på lastetid:

 • Dokument nedlastet – hvor lang tid tar det før alt av statisk innhold har blitt lastet inn? Med fagterminologi betyr det når onLoad-eventen utløses.
 • Fullt nedlastet – så fort all nettverksaktivitet har stoppet opp i to sekunder.

Tiden det tar å laste ned siden fullt vil nesten alltid være høyere fordi den må vente på ulike script som laster selv etter at det statiske innholdet er ferdig nedlastet.

Ved å bruke en ytelsesutvidelse i WordPress, for eksempel WP Rocket, kan du få implementert alle de anbefalte metodene for å forbedre ytelsene på din WordPress-side.

3. Time To First Byte

Time to First Byte (TFFB) er et generelt mål på hvor rask nettsidens server er. I enkelte verktøy kan den kalles Server Response Time (SRT). Den måler hvor lang tid det tar å koble til serveren og motta de første bytes med data fra serveren.

Google anbefaler at din TFFB-tid ligger på under 200 ms.

TFFB blir i stor grad bestemt av hvor raskt koden som utføres på serveren kan gjennomføres. De to største årsakene til en høy TFFB-tid er et tregt webhotell/server og/eller en treg DNS-tilbyder.

4. First Contentful Paint og First Meaningful Paint

First Contentful Paint og First Meaningful Paint har noen likhetstrekk med Largest Contentful Paint-enheten vi beskriver ovenfor her.

Eksempel på "first contentful paint"
Eksempel på rekkefølgen ved innlasting av "first contentful paint".

First Contentful Paint måler hvor lang tid det tar før første bilde eller tekstelement vises til brukeren. Hovedforskjellen mellom dette og Largest Contentful Paint er at FCP ikke prøver å måle «viktigheten» av det ovennevnte innholdet. Den ser i stedet etter hvilket som helst innholdselement.

First Meaningful Paint måler når den første delen av hovedinnholdet blir synlig for en besøkende. Likevel, på grunn av enkelte teknologiske utfordringer, har Google bestemt seg for å ikke lengre bruke denne målenheten fra og med Lighthouse 6.0 og benytter seg heller av Largest Contentful Paint. Du kan likevel fortsatt se tall for FMP i enkelte testverktøy.

Google anbefaler at både FCP og FMP er på under to sekunder.

Optimalisering av LCP vil også forbedre disse tallene.

5. Time To Interactive

Time to Interactive (TTI) måler hvor lang det tar for din side å lastes fullt ut, slik at brukere kan navigere seg rundt interaktivt på den.

For eksempel, la oss si at du har lagt til et trekkspill-element på siden din. TTI måler hvor lang tid det tar før en bruker kan trykke på elementet og få den til å åpne seg.

Google anbefaler at sidens TTI holdes under 3.8 sekunder.

6. HTTP-spørringer

For å laste inn en side, må en brukers nettleser gjøre en HTTP-spørring til nettsidens server (eller tredjeparts server for innhenting av innhold fra tredjepart) for hvert enkelt element på siden din:

 • Et bilde = en HTTP-spørring
 • En JavaScript-fil = en HTTP-spørring
 • En CSS-stilfil = en HTTP-spørring
 • osv.

Det finnes ingen bestemt regel på hvor mange HTTP-spørringer din side bør ha, men på generell basis er det bedre å minimere antall spørringer. Jo færre spørringer, desto raskere vil nettsiden lastes.

Likevel er det viktig å være klar over at ikke alle HTTP-spørringer er like, enkelte er større enn andre og tar derfor lengre tid å laste ned. Du kan se rekkefølgen av alle HTTP-spørringene i waterfall-analysen.

Du kan redusere antallet HTTP-spørringer ved å kombinere CSS og JavaScript-filer, begrense bruken av bilder og ved å bruke et innstikk som styrer nedsaltingen av skript. For eksempel Asset CleanUp eller Perfmatters. Du bør også begrense bruken av utvidelser da mange av de også legger til flere HTTP-spørringer.

7. Sidestørrelse

Sidestørrelsen (Page Size) viser til den totale størrelsen på siden din. Det er en samlet målenhet som legger sammen alle filer som lastes inn.

Generelt sett, jo mindre sidestørrelsen er, jo raskere vil siden lastes ned da de besøkendes nettlesere må laste ned mindre data for å vise siden din.

Det finnes mange metoder for å redusere sidestørrelsen, for eksempel ved å komprimere bilder, serverkomprimering som Gzip, Brotli og minimering av koden.

Takeaway

Det å forstå hvordan din sides lastes er det første steget til å forbedre den. Uten disse datapunktene kan du ikke vite hvordan din side yter, og hvor den kan forbedres.

Hvis du ønsker å få innsikt i dette er det ikke alltid så enkelt som å lime inn nettsidens adresse i et testverktøy og avslutte saken.

Hastighetstest av nettsider
Hvor mange poeng får din nettside av Google?

Test din nettsides ytelse og hastighet, og optimaliser den for en forbedret brukeropplevelse

Det er viktig å passe på konfigurasjonen av testen. For eksempel ved å endre testlokasjon, enhet og tilkoblingshastighet for å få et nøyaktig overblikk over hvordan din side oppleves for ulike brukere.

Når du har samlet inn alle dataene, må du også forstå hva de ulike målepunktene betyr. For å forbedre Time to First Byte kan det være en helt annen strategi som kreves enn å for å forbedre Largest Contentful Paint, men de henger stort sett sammen.

Trenger du hjelp med å optimalisere hastigheten kan du kontakte en av våre SEO-konsulenter, eller så kan vår Administrert WordPress-hosting være et godt utgangspunkt for å rydde og optimalisere nettsiden din.

Les mer

Del artikkel

Om forfatteren

Ta steget Ta steget Ta steget

Fortell oss om dine utfordringer, mål og ambisjoner. La oss finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Noen av våre kunder:

Noen av våre kunder: